Výsledek zápisu do MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEČHOŘ, okres Kolín

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KŘEČHOŘI, 

KTERÝ SE KONAL DNE:10.5.2018 OD: 15,00 hod.DO: 16,00 hod…


REGISTRAČNÍ ČÍSLO :


PŘIJAT/A – NEPŘIJAT/A


01/2018


PŘIJAT


02/2018


PŘIJATA


03/2018


PŘIJATA


04/2018


PŘIJATA


05/2018


PŘIJATA


06/2018


PŘIJAT


07/2018


PŘIJATA


08/2018


PŘIJATA


09/2018


PŘIJAT


10/2018


PŘIJAT


11/2018


PŘIJAT

EVIDENČNÍ LISTY PRO PŘIJATÉ DĚTI BUDOU

K VYZVEDNUTÍ

VE DNECH: 6.6. - 8.6. 2018 od 15.00hod. Do 16.00hod.

V  I.ODDĚLENÍ U ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY.


Vyvěšeno : 1.6.2018 R.Malíková – řed. MŠ