Výsledek zápisu dětí do mateřské školy

Oznámená výsledku zápisu dětí do mateřské školy v Křečhoři, který se konal dne 9.5.2019 v době od 15,00 hod. do 16,00 hod.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO :                          PŘIJAT/A - NEPŘIJAT/A
07/2019                                                         přijat
03/2019                                                         přijata
01/2019                                                         přijata
05/2019                                                         přijat
06/2019                                                         přijat
04/2019                                                         přijat
13/2019                                                         přijata
12/2019                                                         přijat
15/2019                                                         přijata
02/2019                                                         přijata
16/2019                                                         přijata
09/2019                                                         přijata
10/2019                                                         přijata
14/2019                                                         přijat
11/2019                                                         přijata
08/2019                                                         přijata
17/2019                                                         přijata

EVIDENČNÍ LISTY PRO PŘIJATÉ DĚTI BUDOU K VYZVEDNUTÍ VE DNECH : 5.6.-7.6.2019 od 15,00 hod. do 16,00 hod. 
V I.TŘÍDĚ U ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY.