Zápis dětí do MŠ

     Mateřská škola Křečhoř – příspěvková organizace

              ZÁPIS DĚTÍ


 Z důvodu šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-19 na území České                           republiky, bude zápis dětí do Mateřské školy v Křečhoři probíhat bez přítomnosti dětí 

 dle opatření MŠMT k zápisům pro školní rok 2020/2021.

-         Zákonný zástupce, který má zájem o vzdělávání svého dítěte v Mateřské škole v Křečhoři od 1.9.2020 

      kontaktuje ředitelku MŠ elektronicky na e-mail : MSKrechor@seznam.cz.

-         Na základě tohoto e-mailu mu bude zaslána žádost k předškolnímu vzdělávání a čestné prohlášení k očkování.

-         Vyplněné dokumenty zákonný zástupce osobně předá ředitelce MŠ v den zápisu, který proběhne

      dne 7.5.2020 od 14.00 hod. do 16.00 hod. v budově mateřské školy, spolu s kopií očkovacího průkazu , 

     který bude následně porovnán s očkovacím kalendářem, nebo s dokladem, že je dítě proti nákaze imunní nebo,

     že se mu nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci , zákonný zástupce dítěte předloží občanský průkaz.

V den zápisu dodržujte prosím mimořádná opatření ( vstup do MŠ se zakrytým obličejem a dostatečné rozestupy).

 

                                                 Za pracovníky Mateřské školy Křečhoř                                                                                                     Renata Malíková -  ředitelka