Opatření od 1.9.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci v souvislosti a COVID – 19, jsme opět zavedli hygienická opatření, která budou obnášet následující pravidla :

-         před vstupem do budovy MŠ použijte prosím dezinfekci

-         vstupujte do MŠ pouze se zakrytým obličejem

-         omezte svůj pobyt v MŠ na dobu nezbytně nutnou a v co nejmenším počtu ( 1 dítě – 1 rodič )

 

Provoz školky bude probíhat za zpřísněných hygienických opatření, která jsou uvedena v manuálu „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19“, který  byl vydán 18.8.2020 MŠMT a dle jeho aktualizace ze dne 24.8.2020.