Výlet do ZŠ Plaňany

Dne 9. 11. 2012 byli starší děti na podzimní návštěvě v ZŠ Plaňany. Seznámili se s prostředím školy, s činnostmi s podzimní tématikou. Na závěr návštěvy si vyrobily draka, který zdobí šatnu v mateřské škole.